Tích hợp giải pháp thanh toán số trong vòng 1 nốt nhạc. Liên hệ ngay

Chính sách sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN APPOTAPAY

THỎA THUẬN CHUNG VỚI ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THANH TOÁN

Điều 1. Định nghĩa

 1. Dịch vụ thanh toán AppotaPay (Dịch vụ): là dịch vụ thanh toán trực tuyến do AppotaPay cung cấp, cho phép Khách hàng của ĐVCNTT được sử dụng các kênh thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ của ĐVCNTT.
 2. Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT): là các cá nhân/ tổ chức/hộ kinh doanh cung cấp hàng hoá, dịch vụ và chấp nhận cho Khách hàng thanh toán hàng hóa dịch vụ thông qua dịch vụ thanh toán APPOTAPAY.
 3. Khách hàng: là người mua/sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ĐVCNTT thực hiện thanh toán qua Dịch vụ thanh toán AppotaPay.
 4. Ví điện tử Appota: là Ví điện tử do AppotaPay cung cấp, quản lý và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép triển khai dưới thương hiệu Appota.
 5. Cổng thanh toán trực tuyến: là hệ thống cổng thanh toán do AppotaPay phát triển và quản lý, cho phép các Khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán/thẻ Ngân hàng để thanh toán trực tuyến khi thực hiện mua sắm hàng hóa/dịch vụ tại các Kênh giao dịch của ĐVCNTT.
 6. Hợp đồng: là Hợp đồng chấp nhận thanh toán ký kết giữa ĐVCNTT và AppotaPay hoặc bất cứ thỏa thuận/ hợp đồng nào dẫn chiếu đến Điều khoản sử dụng dịch vụ được ký kết giữa ĐVCNTT và AppotaPay.
 7. Điều khoản sử dụng dịch vụ: là văn bản được ban hành bởi AppotaPay có giá trị áp dụng bắt buộc đối với tất cả các ĐVCNTT. Trường hợp, nội dung Điều khoản sử dụng dịch vụ mâu thuẫn với bất cứ điều khoản nào tại Hợp đồng ký kết giữa AppotaPay và ĐVCNTT, Hợp đồng được ưu tiên áp dụng. Điều khoản sử dụng dịch vụ có thể được sửa đổi, bổ sung tuy thuộc vào chính sách kinh doanh từng thời kỳ của AppotaPay và/hoặc quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Cam kết của ĐVCNTT

 1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của các thông tin kê khai, cung cấp cho AppotaPay trong suốt thời gian hợp tác. ĐVCNTT đồng ý rằng AppotaPay không có nghĩa vụ xác minh tính chính xác và hợp pháp của các thông tin ĐVCNTT cung cấp, kê khai.
 2. ĐVCNTT có đầy đủ/ hợp lệ các giấy phép và/hoặc mọi phê chuẩn, phê duyệt cần thiết để cung cấp Sản phẩm, dịch vụ và thực hiện việc hợp tác với AppotaPay trong suốt thời gian có hiệu lực của Hợp đồng.

Đối với các ĐVCNTT là cá nhân, ĐVCNTT cung cấp cho AppotaPay bản sao công chứng một trong các loại Giấy chứng thực cá nhân sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu, hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác.

 1. ĐVCNTT là đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước khi được yêu cầu xuất trình, giải trình các nội dung liên quan tới giấy phép, cấp phép, phê chuẩn phát hành, phân phối Sản phẩm, dịch vụ. ĐVCNTT chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tính hợp pháp Sản phẩm, dịch vụ đó.
 2. ĐVCNTT cam kết chỉ sử dụng Dịch vụ thanh toán AppotaPay để sử dụng cho các Sản phẩm, dịch vụ đã được quy định trong Danh mục sản phẩm, dịch vụ có xác nhận đã được xác nhận bởi AppotaPay và ĐVCNTT. Trường hợp cần bổ sung hoặc chấm dứt bất kỳ Sản phẩm, dịch vụ nào, ĐVCNTT phải gửi Danh mục sản phẩm, dịch vụ thay đổi có đóng dấu và gửi kèm tất cả các giấy phép, chấp thuận đã được cơ quan nhà nước phê duyệt/chấp thuận cho AppotaPay.
 3. ĐVCNTT cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của sản phẩm dịch vụ và thông tin về sản phẩm dịch vụ, đảm bảo tính chân thực và chính xác của các thông tin quảng cáo giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến Khách hàng. Khi có yêu cầu giải trình hoặc quyết định liên quan của cơ quan nhà nước liên quan đến sản phẩm dịch vụ ĐVCNTT cung cấp, ĐVCNTT phối hợp với AppotaPay để giải quyết. ĐVCNTT cam kết không thực hiện các giao dịch bị cấm theo quy định của pháp luật; ĐVCNTT đảm bảo chất lượng và duy trì hoạt động ổn định của Sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
 4. ĐVCNTT không cung cấp lại Dịch vụ thanh toán AppotaPay cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 5. ĐVCNTT chịu trách nhiệm giải quyết trực tiếp với Khách hàng tất cả các tranh chấp, khiếu nại về nghĩa vụ giao hàng hoá và chất lượng Sản phẩm, dịch vụ do ĐVCNTT cung cấp.
 6. ĐVCNTT phối hợp với AppotaPay cung cấp thông tin cần thiết để giải quyết các vấn đề khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng hoặc điều tra của các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). ĐVCNTT có trách nhiệm lưu trữ các chứng từ liên quan đến giao dịch với Khách hàng ít nhất 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh giao dịch.
 7. ĐVCNTT cam kết không được thu thêm các loại phí đối với khách hàng khi thanh toán thông qua Dịch vụ thanh toán AppotaPay dưới bất kỳ hình thức nào.
 8. ĐVCNTT không sử dụng Dịch vụ thanh toán AppotaPay vào/cho (các) mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm quy định của pháp luật khác (nếu có).
 9. ĐVCNTT xây dựng website cung cấp hàng hoá và dịch vụ (i) tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó có quy định về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, (ii) website không chứa các nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, đảm bảo uy tín, thương hiệu của AppotaPay, các ngân hàng và các tổ chức thẻ quốc tế, (iii) cung cấp rõ thông tin liên hệ bao gồm tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, phương thức liên hệ qua điện thoại/ thư điện tử, (iv) xây dựng chính sách hoàn tiền rõ ràng, cụ thể, (v) Hóa đơn hàng hóa/ dịch vụ phải được gửi cho khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm giao dịch thành công, trong đó phải thể hiện được thông tin hàng hóa, thời gian giao dịch, phương thức thanh toán, thời gian giao nhận hàng hóa. 
 10. ĐVCNTT cam kết chịu trách nhiệm thực hiện kết nối hệ thống của mình với hệ thống của AppotaPay; tự chịu trách nhiệm về phần cứng, phần mềm, đường truyền và các trang thiết bị cần thiết khác đối với hệ thống của mình khi kết nối với Dịch vụ thanh toán trực tuyến của AppotaPay.
 11. ĐVCNTT được phép thử nghiệm sử dụng dịch vụ với mục đích trải nghiệm tiện ích và kiểm tra hệ thống, trên cơ sở là ĐVCNTT tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh.
 12. ĐVCNTT đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin đầu mối liên hệ để thực hiện các công việc theo giao kết, tối thiểu bao gồm: đầu mối kỹ thuật, vận hành; đầu mối đối soát thanh toán; đầu mối tiếp nhận và xử lý khiếu nại Khách hàng. Thông tin liên hệ gửi về địa chỉ:  cskh@appotapay.com  hoặc hotro@appotapay.com.

Điều 3: Quy định về xử lý vi phạm về cung cấp sản phẩm, dịch vụ

 1. Các trường hợp vi phạm
 • Sản phẩm, dịch vụ ĐCVNTT cung cấp không đảm bảo đầy đủ giấy phép, hợp pháp theo quy định của Pháp luật hoặc nằm ngoài danh mục sản phẩm, dịch vụ đã được xác nhận bởi AppotaPay.
 • ĐVCNTT thực hiện thu thêm các loại phí khác khi Khách hàng lựa chọn thanh toán thông qua Dịch vụ thanh toán Appota.
 1. Phạm vi phạm
 • Căn cứ vào hoạt động kiểm tra dịch vụ thanh toán thường xuyên của AppotaPay về các nội dung đã quy định trong Hợp đồng, nếu AppotaPay phát hiện ĐVCNTT có hành vi vi phạm tại Khoản 1, Điều này thì AppotaPay có quyền thực hiện:
 • Vi phạm lần 1: Tạm ngừng cung cấp Dịch vụ thanh toán AppotaPay cho ĐVCNTT kể từ thời điểm AppotaPay có thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng tới ĐVCNTT đồng thời ĐVCNTT phải chịu trách nhiệm thanh toán cho AppotaPay một khoản phạt tương đương 08% doanh thu phát sinh trong 03 (ba) tháng gần nhất.
 • Vi phạm lần 2: AppotaPay có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với ĐVCNTT mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm dân sự nào trong trường hợp này. AppotaPay có quyền không thực hiện đối soát, thanh toán cho phần doanh thu phát sinh đối với sản phẩm dịch vụ vi phạm kể từ khi AppotaPay có thông báo bằng văn bản cho ĐVCNTT, đồng thời có quyền yêu cầu ĐVCNTT hoàn trả hoặc AppotaPay thực hiện truy thu lại toàn bộ phần doanh thu phát sinh từ các nội dung vi phạm đã được AppotaPay thanh toán cho ĐVCNTT trước đó.
 • Đối với trường hợp ĐVCNTT cung cấp Dịch vụ thanh toán AppotaPay cho các sản phẩm dịch vụ không có đầy đủ các giấy phép theo quy định pháp luật, AppotaPay có quyền ngay lập tức chấm dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm dân sự nào trong trường hợp này, đồng thời có quyền không thanh toán doanh thu có được thông qua hành vi vi phạm và/ hoặc truy thu phần lợi nhuận ĐVCNTT có được thông qua hành vi vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Ngoài các khoản phạt trên, ĐVCNTT có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra trên thực tế mà AppotaPay phải chịu, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phạt vi phạm do các cơ quan có thẩm quyền, các Ngân hàng, Tổ chức thẻ quốc tế áp dụng cho AppotaPay, các khoản phạt do bên thứ ba áp dụng với AppotaPay (nếu có) do hành vi vi phạm của ĐVCNTT; các thiệt hại về uy tín, thương hiệu của AppotaPay; sụt giảm doanh thu; chi phí giải quyết khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) do ĐVCNTT vi phạm Hợp đồng.

Điều 4. Tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị truyền thông

 1. Hai bên cùng nỗ lực quảng cáo dịch vụ chung trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
 2. Các chương trình truyền thông hay giảm giá sẽ theo từng thời điểm cụ thể, hai bên sẽ thống nhất nội dung của chương trình bằng văn bản và có giá trị như một Phụ lục không thể tách rời khỏi Hợp đồng.
 3. Trên website/ứng dụng của mỗi bên đều đăng tải logo hoặc bộ nhận diện thương hiệu của nhau, trên website/ứng dụng của ĐVCNTT phải đăng tải Dịch vụ thanh toán AppotaPay của AppotaPay.
 4. ĐVCNTT cam kết:
 • Không công bố mức phí dịch vụ giữa hai bên trên website/ứng dụng của mình;
 • Công khai chính sách hoàn trả dịch vụ và thanh toán trên website/ứng dụng của mình;
 • Thông báo rộng rãi đối với khách hàng trách nhiệm của mình đối với các giao dịch mua bán sản phẩm, dịch vụ thanh toán qua Dịch vụ thanh toán trực tuyến, công tác dịch vụ khách hàng và giải quyết tranh chấp, khiếu nại cùng tất cả các điều khoản, điều kiện trong bán hàng.
 1. Tất cả việc ký kết, xúc tiến thương mại và các ấn phẩm quảng cáo cũng như các thông cáo báo chí liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Hợp đồng này đều phải được hai bên thống nhất bằng văn bản.

Điều 5. Hoàn trả

 1. Trong trường hợp hàng hóa, sản phẩm bị trả lại, dịch vụ bị hủy hoặc có sự điều chỉnh giá cả sản phẩm, dịch vụ, ĐVCNTT có nghĩa vụ cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của AppotaPay để thực hiện hoàn trả cho Khách hàng.
 2. ĐVCNTT cam kết không hoàn trả cho chủ thẻ bằng tiền mặt dưới mọi hình thức.
 • Đối với các giao dịch thanh toán bằng Thẻ nội địa/ tài khoản thanh toán/ Thẻ quốc tế, ĐVCNTT phải thực hiện hoàn trả cho chủ thẻ bằng cách chuyển yêu cầu hoàn trả chủ thẻ qua hệ thống của Appotapay để thực hiện ghi có tài khoản cho chủ thẻ. Yêu cầu hoàn trả phải ghi rõ số thẻ, số tiền, ngày giao dịch, số hiệu ĐVCNTT, mã giao dịch.
 • Đối với các giao dịch bằng Ví điện tử, ĐVCNTT phải thực hiện hoàn trả cho chủ Ví điện tử bằng cách chuyển yêu cầu hoàn trả qua hệ thống của AppotaPay để thực hiện ghi có tài khoản cho Ví điện tử khách hàng. Yêu cầu hoàn trả phải ghi rõ thông tin tài khoản Ví điện tử, số tiền, ngày giao dịch, số hiệu ĐVCNTT, mã giao dịch.
 1. Số tiền hoàn trả không được vượt quá tổng số tiền giao dịch đã được ghi nhận trên hệ thống của hai bên.
 2. AppotaPay có quyền yêu cầu ĐVCNTT thực hiện việc thanh toán lại cho AppotaPay số tiền đã hoàn trả cho Khách hàng (nếu có) theo các hình thức: khấu trừ vào khoản thanh toán phải trả cho ĐVCNTT trong chu kỳ thanh toán tiếp theo hoặc yêu cầu ĐVCNTT chuyển khoản lại số tiền mà AppotaPay đã thực hiện hoàn tiền cho Khách hàng.

Điều 6: Bồi hoàn

 1. Đối với những tra soát, khiếu nại của Khách hàng hoặc Ngân hàng về các giao dịch thực hiện tại ĐVCNTT:
 • AppotaPay sẽ yêu cầu ĐVCNTT cung cấp các chứng từ cần thiết để chứng minh giao dịch được thực hiện theo đúng yêu cầu cung cấp hàng hoá/dịch vụ giữa ĐVCNTT và khách hàng.
 • ĐVCNTT có trách nhiệm trả lời tra soát trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu tra soát.
 1. AppotaPay có quyền từ chối thanh toán và/hoặc thu hồi một phần hoặc toàn bộ giá trị giao dịch đã thanh toán tạm ứng cho ĐVCNTT trong các trường hợp sau:
 • ĐVCNTT không tuân thủ việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho AppotaPay và/hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện theo đúng quy định của Hợp đồng cũng như các quy định khác bằng văn bản của AppotaPay (nếu có)
 • ĐVCNTT thông đồng với Khách hàng thực hiện các giao dịch giả mạo, giao dịch không được phép hoặc giao dịch không đúng theo quy định của AppotaPay.
 • Việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ giữa ĐVCNTT và Khách hàng, việc sử dụng thẻ và/hoặc việc thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ giữa các bên liên quan vi phạm pháp luật Việt Nam
 • Giao dịch liên quan đến khiếu nại, tra soát của Khách hàng mà AppotaPay không thể đòi được tiền do Khách hàng từ chối hàng hóa, dịch vụ hoặc giao dịch không được thực hiện theo đúng thỏa thuận giữa Khách hàng và ĐVCNTT với những chứng cứ hợp lý hoặc ĐVCNTT không chứng minh được đầy đủ bằng chứng là ĐVCNTT đã cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng.
 • Các giao dịch báo có thừa, báo có trùng lặp đã được hai bên kiểm tra và xác nhận.
 • Các giao dịch gian lận, giả mạo hoặc giao dịch nghi ngờ giả mạo đang trong quá trình điều tra bởi AppotaPay hoặc cơ quan chức năng.
 • Giao dịch bị Khách hàng, Ngân hàng hoặc Tổ chức phát hành thẻ khiếu nại/ không thanh toán/ từ chối thanh toán trong thời gian giải quyết khiếu nại.
 1. Thời hạn tra soát là 180 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch được đề nghị tra soát.
 2. Quyền đòi bồi hoàn của AppotaPay có thể kéo dài và tồn tại ngay cả khi Hợp đồng đã chấm dứt.

Điều 7: Hỗ trợ khách hàng và giải quyết khiếu nại

 1. Quy định chung
 • Thời gian gửi yêu cầu khiếu nại: Khách Hàng được quyền gửi yêu cầu khiếu nại trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch yêu cầu khiếu nại.
 • Các Bên có trách nhiệm phối hợp để hỗ trợ khách hàng và giải quyết khiếu nại Khách hàng.
 • Trong trường hợp một trong các Bên nhận được yêu cầu hỗ trợ từ phía Khách hàng nhưng không thuộc phạm vi Bên mình giải quyết sẽ chuyển tiếp yêu cầu của Khách hàng sang đơn vị phụ trách phạm vi đó theo đúng quy định tại Hợp đồng và Phụ lục.
 1. Hình thức hỗ trợ khách hàng và tiếp nhận khiếu nại:
 • Hỗ trợ trong thời gian từ 8h30 đến 22h hàng ngày, từ 9h00 đến 21h00 trong các ngày lễ theo quy định qua điện thoại hotline, e-mail, văn bản … hoặc các kênh tiếp nhận khác theo từng thời kỳ của AppotaPay, ĐVCNTT;
 1. Quy trình xử lý khiếu nại

Bước 1: Nhận thắc mắc/ khiếu nại

 • Tiếp nhận và phản hồi khiếu nại dưới các hình thức: văn bản, e-mail, điện thoại, e-mail, điện thoại … hoặc trực tiếp tại trụ sở mỗi Bên.
 • Bên tiếp nhận sẽ phản hồi đã tiếp nhận chậm nhất là 04 (bốn) giờ làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận.

Bước 2: Phân loại thắc mắc, khiếu nại

 • Sau khi tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại, đối với những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của Bên tiếp nhận thì tiến hành trả lời Khách hàng.
 • Trong trường hợp thắc mắc/khiếu nại vượt phạm vi giải quyết, Bên tiếp nhận có trách nhiệm chuyển các thông tin sang Bên có liên quan qua email hoặc có thể điện thoại trước, email sau trong trường hợp khẩn cấp.
 • Trong vòng 04 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin khiếu nại với những khiếu nại thuộc phạm vi trách nhiệm của Bên tiếp nhận, Bên tiếp nhận cần thông báo tình trạng xử lý khiếu nại cho Khách Hàng kể cả khi khiếu nại chưa được xử lý.
 • Trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin khiếu nại với những khiếu nại không thuộc phạm vị trách nhiệm của Bên tiếp nhận, Bên tiếp nhận có trách nhiệm chuyển các thông tin sang Bên có liên quan và phản hồi cho Khách Hàng về tình trạng xử lý khiếu nại.

Bước 3: Tra soát thắc mắc, khiếu nại

Bên tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại có trách nhiệm phân tích, tra soát, thuyết minh các thắc mắc/khiếu nại nhận được và phản hồi chậm nhất trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu từ phía Khách Hàng.

Bước 4: Trả lời thắc mắc, khiếu nại

Đơn vị tiếp nhận thắc mắc/khiếu nại gửi trả lời bằng văn bản hoặc theo hình thức Khách hàng yêu cầu trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả tra soát thắc mắc, khiếu nại.

Bước 5: Giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, AppotaPay hoặc ĐVCNTT (tùy thuộc và việc xác định lỗi do Bên nào) thực hiện bồi hoàn tổn thất cho khách hàng đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của khách hàng và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận về điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.