Tích hợp giải pháp thanh toán số trong vòng 1 nốt nhạc. Liên hệ ngay

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

Công ty Cổ phần APPOTAPAY (sau đây gọi tắt là “AppotaPay”) thực hiện xây dựng và công bố Điều khoản sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là “Điều khoản”) để thỏa thuận với Khách hàng đối với việc đăng ký, sử dụng tài khoản Ví điện tử Appota (“Ví Appota – Dịch Vụ”), tuân thủ các quy định pháp luật đối với dịch vụ trung gian thanh toán do AppotaPay cung ứng. 

Khách hàng cần đọc và đồng ý với Điều khoản này trước khi sử dụng Dịch Vụ. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu, hoàn toàn đồng ý với toàn bộ Điều khoản này cũng như các điều chỉnh liên quan. AppotaPay có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản và Điều kiện vào bất cứ lúc nào và các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng tải mà không cần thông báo trước. Tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có thay đổi về Điều khoản cũng có nghĩa Khách hàng đã chấp thuận các thay đổi đó.

Điều khoản sử dụng dịch vụ là Thỏa Thuận cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng và AppotaPay. Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng có đầy đủ năng lực pháp lý, quyền hạn, thẩm quyền để thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến Tài khoản Ví Appota, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động đăng ký mở tài khoản hay bất kỳ hoạt động nào sử dụng tài khoản.

Điều khoản này được ban hành và có hiệu lực thay thế cho các bản Điều khoản đã được cập nhật trước đây. Điều khoản này được đăng tải công khai trên website chính thức của AppotaPay là https://appotapay.com/;  https://vi.appota.com/ và ứng dụng Ví điện tử Appota.

Điều 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong Điều khoản sử dụng dịch vụ này, trừ trường hợp các ngữ cảnh có yêu cầu khác, các thuật ngữ sẽ được giải thích như sau:

 • AppotaPay: Là Công ty Cổ phần AppotaPay, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107150713, cấp lần đầu ngày 01/12/2015.
 • Ví điện tử Appota: là sản phẩm Ví điện tử do Bên A cung cấp, quản lý và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép triển khai dưới thương hiệu Ví điện tử Appota.
 • Dịch Vụ: Là toàn bộ sản phẩm, dịch vụ và các tính năng được cung cấp bởi AppotaPay và/hoặc các Nhà cung cấp của AppotaPay trên Ví điện tử Appota và/hoặc các phương thức khác theo quy định của AppotaPay.
 • Khách hàng: Là các khách hàng/ người dùng có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ do AppotaPay cung cấp.
 • Tài khoản Ví Appota: Là một tài khoản điện tử định danh do AppotaPay phát hành cho Khách hàng, được xây dựng trên cơ sở hệ thống kỹ thuật của AppotaPay và hoạt động theo các quy định pháp luật trung gian thanh toán, có thể thực hiện các tính năng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Giao dịch: Là toàn bộ các giao dịch của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ được thực hiện thông qua Tài khoản Ví Appota trên nền tảng Dịch vụ.
 • Xác thực thông tin Khách hàng (KYC): Là hoạt động được yêu cầu bắt buộc từ Ngân hàng Nhà nước đối với Khách hàng mở, sử dụng Ví điện tử. Khách hàng phải cung cấp, cập nhật dầy đủ, chính xác các thông tin cho AppotaPay và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin mà mình cung cấp.
 • Số điện thoại đăng ký: Là số điện thoại của Khách hàng sử dụng để đăng ký Dịch vụ.
 • Giấy tờ tùy thân: là bất cứ giấy tờ nào chứng minh nhân thân của Khách hàng. Bao gồm (i) Chứng minh nhân dân (CMND), (ii) Căn cước công dân (CCCD), (iii) Hộ chiếu được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam thừa nhận cấp và còn hiệu lực. Trường hợp Khách hàng có tài khoản thanh toán được mở thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp luật thì Giấy tờ tùy thân còn bao gồm CCCD, CMND, Hộ chiếu còn thời hạn của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật và các giấy tờ chứng minh tư cách giám hộ, đại diện hợp pháp của người đó đối với Khách hàng.
 • Giấy tờ pháp lý: Là bẩt cứ giấy tờ nào chứng minh tư cách pháp lý của Khách hàng là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp. Bao gồm (i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ kinh doanh , (ii) Giấy chứng nhận đầu tư, (iii) Quyết định thành lập và/hoặc bất cứ loại giấy tờ pháp lý nào khác ghi nhận tư cách pháp lý của một tổ chức, kể cả có hay không có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam còn hiệu lực, (iv) các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (được gọi là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền – người đại diện hợp pháp) của Khách hàng là tổ chức kèm theo Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của người đó.
 • Ngày làm việc: Là tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, không bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định pháp luật.
 • Ngân hàng liên kết: Là ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi Khách hàng mở tài khoản thanh toán và/hoặc thẻ ghi nợ, trong đó tài khoản thanh toán và/hoặc thẻ ghi nợ này được Khách hàng sử dụng để liên kết với Ví điện tử của Khách hàng.

Điều 2. ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ APPOTA

2.1. Đăng ký Tài khoản Ví Appota

 • Trước khi đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Khách hàng cần đọc, hiểu và đồng ý tất cả các quy định trong Điều khoản này và/ hoặc các tài liệu, chính sách liên quan đến Dịch Vụ theo yêu cầu của AppotaPay tùy từng thời điểm. Khi đã sử dụng Dịch Vụ, Khách hàng được hiểu đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý và tuân thủ quy định tại Điều khoản này và/ hoặc các tài liệu, chính sách liên quan đến Dịch Vụ theo yêu cầu của AppotaPay.
 • Để đăng ký Tài khoản Ví Appota, Khách hàng đồng ý cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin, hồ sơ mở tài khoản theo quy định pháp luật và yêu cầu của AppotaPay từng thời kỳ:
 1. Đối với cá nhân: 

Hồ sơ mở ví:
Thông tin cá nhân mở Ví điện tử: 

 • Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; thông tin Giấy tờ tùy thân.
 • Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; thông tin Giấy tờ tùy thân; thị thực nhập cảnh (nếu có);
 • Đối với các thông tin khác (như: “Nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại”) sẽ được AppotaPay áp dụng các biện pháp xác minh phù hợp theo quy định pháp luật. 
 • Trong quá trình xử lý hồ sơ, các thông tin trên có thể được AppotaPay thu thập từ các hồ sơ hợp pháp mà Khách hàng đã cung cấp hoặc thông qua các thông tin công bố từ các cơ sở dữ liệu hợp pháp về Khách hàng. 
 1. Đối với tổ chức: 

Hồ sơ mở ví: 

 • Một trong các Giấy tờ pháp lý của tổ chức mở ví được thành lập, hoạt động hợp pháp như Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;
 • Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở Ví điện tử kèm theo thông tin Giấy tờ tùy thân của người đó;

Thông tin mở ví: 

 • Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp); địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại;
 • Thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở Ví Appota tương tự như thông tin cá nhân mở Ví Appota. 
 • Đối với các thông tin: lĩnh vực hoạt động, kinh doanh và các thông tin khác sẽ được AppotaPay thu thập và áp dụng các biện pháp xác minh trên cơ sở các trang thông tin công bố công khai của các cơ quan có thẩm quyền và các cơ sở dữ liệu hợp pháp, hoặc yêu cầu tổ chức cung cấp trong từng trường hợp cụ thể theo chính sách phân loại rủi ro, phân loại khách hàng của AppotaPay từng thời kỳ. 
  • Hồ sơ mở Tài khoản sẽ được AppotaPay cập nhật theo quy định pháp luật và yêu cầu phù hợp của AppotaPay theo từng thời điểm, từng loại dịch vụ mà Khách hàng sử dụng và được công bố trên ứng dụng Ví Appota và/hoặc Website https://vi.appota.com/
  • Khách hàng tự chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, chính xác của các thông tin mà Khách hàng cung cấp này. Tại bất kỳ thời điểm nào, theo yêu cầu của AppotaPay, Khách hàng đồng ý và đảm bảo sẽ cung cấp các thông tin để hỗ trợ AppotaPay thực hiện: Tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật, hoặc báo cáo cơ quan chức năng về việc tuân thủ các nghĩa vụ đó, hay đánh giá tuân thủ của Khách hàng theo các Điều khoản sử dụng Dịch vụ của AppotaPay.
  • Trường hợp phát sinh rủi ro, khiếu nại trong quá trình đăng ký Tài khoản Ví Appota và sử dụng Dịch vụ, AppotaPay sẽ căn cứ vào những thông tin Khách hàng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. AppotaPay được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong các trường hợp Khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin và/ hoặc thông tin không chính xác. AppotaPay có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, giới hạn, hủy bỏ quyền truy cập Dịch vụ khi không thể xác minh được thông tin Khách hàng cung cấp và/ hoặc thông tin Khách hàng cung cấp là không chính xác. Tất cả thông tin Khách hàng cung cấp cho AppotaPay được lập thành dữ liệu cá nhân của Khách hàng do AppotaPay quản lý trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 • Xác minh thông tin nhận biết Khách hàng
 • AppotaPay thực hiện áp dụng các biện pháp để kiểm tra hồ sơ đăng ký Tài khoản, các thông tin mà Khách hàng đã cung cấp với các kênh thông tin phù hợp theo quy định pháp luật trong suốt quá trình mở, sử dụng và chấm dứt sử dụng Ví Appota. Thông tin được yêu cầu xác thực cần trùng khớp với hình ảnh và thông tin trên Giấy tờ Tùy thân và/ hoặc Giấy tờ pháp lý và/hoặc hình ảnh chân dung do Khách hàng cung cấp, lưu ý:
 • Thông tin dùng để xác thực phải là của chính Khách hàng đăng ký Tài khoản Ví Appota. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin mà mình cung cấp cho AppotaPay.
 • Hình ảnh Giấy tờ tùy thân và/ hoặc Giấy tờ pháp lý và/hoặc ảnh chân dung khi gửi xác thực cần chụp rõ ràng, đủ thông tin và tuân thủ đúng yêu cầu của AppotaPay.
 • AppotaPay có toàn quyền quyết định trong việc xác thực thông tin Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn việc: chấp thuận, từ chối, yêu cầu bổ sung, cập nhật, điều chỉnh … đối với các thông tin/ hình ảnh mà Khách hàng cung cấp.
  • Quản lý Tài khoản
 • Cập nhật thông tin: Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho AppotaPay về việc thay đổi và cập nhật các thông tin thay đổi của Khách hàng thông qua việc thay đổi trực tiếp trên Ứng dụng Ví Appota hoặc phương thức khác do Appotapay quy định tại từng thời kỳ (tùy theo nội dung thông tin cần thay đổi).
 • Tên đăng nhập, mật khẩu và các phương thức xác thực, Khách hàng có trách nhiệm:
  • Duy trì bảo mật của Số điện thoại đăng ký, mật khẩu và các phương thức xác thực Khách hàng đã khai báo và sử dụng trên nền tảng Ví Appota (bao gồm thông tin mã pin, mật khẩu thanh toán, các dữ liệu sinh trắc học của Khách hàng …);
  • Với toàn bộ Giao dịch và các hoạt động xảy ra dưới Số điện thoại đăng ký, mật khẩu và các phương thức xác thực được Khách hàng đã khai báo và sử dụng;
  • Với bất kỳ và tất cả các hậu quả của việc sử dụng hoặc lạm dụng Số điện thoại, mật khẩu của Khách hàng.
   • Khách hàng đảm bảo không chia sẻ hoặc chỉ định, chuyển nhượng, ủy quyền cho người khác biết hay sử dụng Số điện thoại đăng ký, mật khẩu và các phương thức xác thực được Khách hàng đã khai báo và sử dụng.
   • Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay lập tức với AppotaPay khi bị sử dụng trái phép Số điện thoại đăng ký, mật khẩu và các phương thức xác thực được Khách hàng đã khai báo và sử dụng với Tài khoản Ví Appota và bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.
   • Khách hàng chấp thuận để AppotaPay và bên thứ ba có liên quan (ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán…) có quyền lưu trữ các thông tin của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về giao dịch, phương tiện thanh toán, …) để phục vụ cho việc triển khai Dịch vụ.
   • Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có hậu quả phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định này.
  • Liên kết ngân hàng
 • Trừ khi pháp luật có quy định khác, theo yêu cầu của AppotaPay, Khách hàng buộc phải hoàn thành việc liên kết Tài Khoản Ví Appota với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng mở tại ngân hàng liên kết để được kích hoạt tính năng Ví điện tử Ví Appota. Khách hàng được liên kết Tài Khoản Ví Appota với một hoặc nhiều tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ có gắn với tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam của Khách hàng là chủ Tài Khoản Ví Appota mở tại một hoặc một số ngân hàng liên kết.
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo Khách hàng là người có quyền sử dụng và là chủ sở hữu hợp pháp tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ dùng để liên kết/ nạp tiền/ rút tiền với Tài khoản Ví Appota theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản thanh toán, thông tin Thẻ ghi nợ, nếu tiết lộ những thông tin trên dưới bất kỳ hình thức nào thì Khách hàng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.
 • Tùy theo phạm vi dịch vụ trung gian thanh toán mà AppotaPay được phép cung ứng, theo thỏa thuận với các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính bù trừ điện tử, AppotaPay có thể hỗ trợ Khách hàng các hoạt động kết nối với các loại hình thẻ/ tài khoản ngân hàng khác để triển khai dịch vụ trung gian thanh toán mà AppotaPay được phép.
 • Tùy theo thời điểm/ phạm vi Sản phẩm/Dịch vụ được triển khai bởi AppotaPay và/hoặc các đối tác, Khách hàng có thể được phép lựa chọn liên kết Tài khoản Ví Appota với các tài khoản dịch vụ trực tuyến được cung cấp bởi đối tác của AppotaPay, để thuận tiện cho việc thanh toán. Trường hợp Khách hàng sử dụng tính năng này, Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định của AppotaPay về dịch vụ liên kết và các quy định của đơn vị cung cấp tài khoản dịch vụ trực tuyến liên quan.
  • Sử dụng Tài khoản Ví Appota
 • Việc nạp tiền vào Ví điện tử Appota phải được thực hiện từ tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng (chủ Ví điện tử) tại ngân hàng; nhận tiền từ Ví điện tử khác do AppotaPay mở.
 • Khách hàng cam kết và đảm bảo rằng chỉ sử dụng Tài khoản Ví Appota để:
  • Thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp;
  • Chuyển tiền cho Ví điện tử khác do AppotaPay mở;
  • Rút tiền ra khỏi Ví điện tử về tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng tại ngân hàng.
   • AppotaPay có quyền phong tỏa/ tạm giữ một phần hoặc toàn bộ số tiền Khách hàng nạp vào Tài Khoản Ví Appota nếu nghi ngờ hoặc có bằng chứng chứng minh nguồn tiền và/hoặc số tiền được nạp vào Tài Khoản Ví Appota nhằm mục đích bất hợp pháp và/hoặc vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp này, AppotaPay đều được miễn trừ mọi trách nhiệm với việc chậm trễ hoặc không ghi nhận số tiền nạp vào Tài Khoản Ví Appota của Khách hàng.
   • Trong trường hợp Tài khoản Ví Appota của Khách hàng nhận được số tiền có giá trị lớn hơn giá trị của Giao Dịch mà Khách hàng được hưởng theo quy định của AppotaPay (vì bất kỳ lý do gì: lỗi hệ thống, lỗi chuyển nhầm từ AppotaPay…), Khách hàng mặc nhiên đồng ý cho AppotaPay tạm giữ/tạm khóa và thu hồi số tiền chênh lệch bằng một trong các phương thức sau: (i) AppotaPay trích thu từ số dư Tài khoản Ví Appota của Khách hàng; (ii) Khách hàng chuyển khoản số tiền chênh lệch cho AppotaPay; (iii) bất kỳ hình thức chuyển tiền hợp pháp nào khác trên cơ sở thống nhất với AppotaPay.
   • Tổng hạn mức giao dịch qua các Ví cá nhân của Khách hàng tại AppotaPay (bao gồm giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và giao dịch chuyển tiền từ Ví điện tử cho Ví điện tử khác trong hệ thống Ví điện tử Appota) tối đa là 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong một tháng. AppotaPay sẽ quy định hạn mức giao dịch chi tiết trên nền tảng Dịch vụ. Hạn mức giao dịch cụ thể đối với một giao dịch có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo chính sách của AppotaPay. Khi có sự thay đổi, AppotaPay sẽ thông báo hạn mức giao dịch mới công khai trên ứng dụng và/ hoặc trên website Dịch vụ. Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định của AppotaPay về hạn mức giao dịch đối với Tài Khoản Ví Appota của Khách hàng.
   • Tùy theo từng thời điểm dịch vụ, và khả năng cung cấp của AppotaPay được đăng tải công khai trên ứng dụng Ví Appota, hợp đồng/thỏa thuận đã ký kết, nếu Khách hàng có ký hợp đồng/thỏa thuận là đơn vị chấp nhận thanh toán với AppotaPay, và khai báo báo ví điện tử cá nhân sử dụng, hạn mức nêu trên có thể không được áp dụng với ví cá nhân của Khách hàng đã khai báo. Để làm rõ quy định này, việc quy định tổng hạn mức giao dịch nêu trên, không loại trừ khả năng AppotaPay có thể áp dụng các hạn mức thấp hơn đối với Tài khoản Ví Appota của Khách hàng, tùy theo hoạt động quản lý rủi ro, và các yêu cầu quản lý từ cơ quan chức năng, thông lệ dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động của AppotaPay. Đối với việc áp dụng hạn mức này, sẽ được AppotaPay thông báo và áp dụng riêng đối với Tài khoản Ví Appota của Khách hàng.
   • Trường hợp Khách hàng sử dụng các tính năng, Sản phẩm/ Dịch vụ khác trên Ví Appota ngoài các hoạt động được nêu tại các điều khoản trên, Khách hàng đồng ý và đảm bảo sẽ tuân thủ và thực hiện theo các hướng dẫn nghiệp vụ mà AppotaPay cung cấp. Tùy từng trường hợp cụ thể, mà AppotaPay có thể triển khai các nghiệp vụ phù hợp một cách độc lập hoặc kết hợp để triển khai các tính năng dịch vụ theo giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà AppotaPay được cấp.
   • Khách hàng có thể rút tiền hiện có (bằng Đồng Việt Nam) từ Tài khoản Ví Appota về tài khoản thanh toán và/ hoặc thẻ ghi nợ đã liên kết của Khách hàng mở tại ngân hàng liên kết hoặc chuyển tiền đến một Tài khoản Ví Appota khác. Khi thực hiện rút tiền/ chuyển tiền, Khách hàng có thể phải trả phí theo quy định của AppotaPay tại từng thời điểm.
   • Khách hàng có thể không được rút tiền/ chuyển tiền và/ hoặc phải chờ thời gian xử lý giao dịch dài hơn thông thường trong một số trường hợp: (i) Tài khoản Ví Appota mà Khách hàng sử dụng để thực hiện giao dịch đang bị phong tỏa/ tạm khóa và/ hoặc đang bị khiếu nại; (ii) Tài khoản thanh toán và/ hoặc thẻ ghi nợ mở tại Ngân hàng liên kết mà Khách hàng chỉ thị rút tiền không phải là tài khoản thanh toán và/hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng hoặc đang bị phong tỏa/ tạm khóa và/hoặc đang bị khiếu nại; (iii) AppotaPay có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong Tài khoản Ví Appota của Khách hàng có nguồn gốc không hợp pháp, trục lợi hoặc hưởng lợi không có căn cứ; (iv) Theo yêu cầu từ Ngân hàng liên kết mà Khách hàng chỉ thị rút tiền; (v) Khách hàng vi phạm pháp luật, bị hạn chế quyền hoặc đang bị giới hạn tư cách pháp lý để thực hiện các quyền tài sản; (vi) Theo quy định của pháp luật hiện hành.
   • AppotaPay cung cấp các tính năng cho phép Khách hàng sử dụng trên nền tảng Dịch vụ và các phương thức khác theo quy định của AppotaPay để Khách hàng tiếp nhận và thanh toán Dịch vụ. Theo đó, Khách hàng đồng ý rằng:
   • AppotaPay không thực hiện việc kiểm soát, chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với các sản phẩm, dịch vụ mà các đơn vị chấp nhận thanh toán/ nhà cung cấp thanh toán thông qua nền tảng Dịch vụ. AppotaPay cũng không chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng và quá trình giao, nhận các sản phẩm, dịch vụ đó.
   • Trong phạm vi quy định pháp luật cho phép, Khách hàng ủy quyền cho AppotaPay được quyền trích số dư Tài khoản Ví Appota hoặc từ các nguồn tiền khác của Khách hàng đã thực hiện liên kết với Tài khoản Ví Appota để thanh toán cho nhà cung cấp và/ hoặc các bên liên quan.
   • Cam kết có đủ năng lực theo quy định để sử dụng Dịch vụ. Khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đó, Khách hàng chịu trách nhiệm về các hành động của mình trong việc thực hiện Giao dịch.
   • Cam kết không thực hiện giao dịch đối với các sản phẩm, dịch vụ nằm trong danh mục sản phẩm, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm, thiệt hại phát sinh nếu thực hiện các giao dịch đó.
  • Tạm khóa, khóa và phong tỏa Tài khoản Ví Appota
 • Tài khoản Ví Appota được khóa, tạm khóa toàn bộ tài khoản khi Khách hàng yêu cầu hoặc theo thỏa thuận giữa Khách hàng và AppotaPay, hoặc theo yêu cầu xử lý gian lận trên cơ sở cam kết của Khách hàng với Ngân hàng liên kết khi thực hiện các hoạt động liên kết/ sử dụng thẻ/ tài khoản ngân hàng; hoặc khi AppotaPay nhận thấy hoặc nghi ngờ Khách hàng có bất kỳ vi phạm và/hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản sử dụng này, hoặc liên quan đến khoản gian lận đang xử lý cần phải áp dụng biện pháp tạm khóa, khóa để tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin liên quan. Việc mở khóa, chấm dứt tạm khóa được AppotaPay thực hiện khi lý do khóa hoặc tạm khóa đã được giải quyết. Ngoài ra, tài khoản Ví Appota của Khách hàng sẽ bị khóa để thực hiện hoạt động đóng tài khoản Ví Appota theo quy định tại điều 2.7 Điều khoản sử dụng này.
 • AppotaPay có quyền phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trong Ví Appota của Khách hàng mà không cần báo trước nếu xảy ra một trong số các trường hợp sau: (i) Khi AppotaPay phát hiện có sai sót, nhầm lẫn của giao dịch trên tài khoản; (ii) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản được thực hiện khi các lý do phong tỏa được giải quyết hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Việc áp dụng các biện pháp nêu tại Điều khoản này sẽ được AppotaPay thực hiện tùy từng trường hợp cụ thể, với mục đích đảm bảo tài khoản Ví Appota của Khách hàng hoạt động an toàn, hạn chế phát sinh thiệt hại, rủi ro. Khách hàng đồng ý rằng khi phát sinh tình huống thuộc một trong các trường hợp tại các điều khoản nêu trên, Appotapay có quyền lựa chọn biện pháp hạn chế cao nhất để áp dụng triển khai.
  • Đóng tài khoản Ví Appota
 • AppotaPay thực hiện đóng Tài khoản Ví Appota của Khách hàng, trong các trường hợp sau:
  • Khi không còn nhu cầu sử dụng, Khách hàng có thể yêu cầu đóng tài khoản/ chấm dứt sử dụng tài khoản Ví Appota của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của AppotaPay và hoàn thành các nghĩa vụ liên qua đến Tài khoản Ví Appota được yêu cầu đóng.
  • Khi Khách hàng vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận với AppotaPay về việc đăng ký và sử dụng Tài khoản.
  • Khách hàng được cấp Tài khoản Ví Appota là cá nhân bị chết hoặc cơ quan nhà nước tuyên bố chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
  • Tài khoản của Khách hàng liên quan tới hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo lập tài khoản mạo danh, sử dụng thông tin sai sự thật thông tin không phải của chủ Tài khoản Ví Appota để xác thực tài khoản…, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Để hoàn tất việc đóng tài khoản, Khách hàng có trách nhiệm rút toàn bộ số dư có trong Tài khoản Ví Appota (nếu có) về tài khoản thanh toán và/ hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng tại Ngân hàng liên kết sau khi đã thanh toán đầy đủ mọi khoản Phí dịch vụ và các khoản nợ (nếu có) của Khách hàng cho AppotaPay và các bên liên quan. AppotaPay chỉ thực hiện đóng tài khoản sau khi số dư tài khoản Ví Appota của Khách hàng đã được xử lý bằng không. Trường hợp số dư tài khoản Ví Appota của Khách hàng vẫn còn, AppotaPay sẽ ghi nhận yêu cầu đóng tài khoản Ví Appota của Khách hàng, thực hiện khóa tài khoản, tiến hành các hoạt động xử lý số dư theo quy định; khi số dư trong tài khoản đã được xử lý, tài khoản Ví Appota của Khách hàng sẽ được AppotaPay thực hiện đóng theo yêu cầu.
 • Trường hợp Tài khoản Ví Appota bị đóng do Khách hàng bị chết, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, Khách hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngoang và vô điều kiện cho AppotaPay thực hiện hoàn trả số dư còn lại trên Tài khoản Ví Appota (nếu có) theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan căn cứ trên tuyên bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trường hợp Tài khoản Ví Appota của Khách hàng bị đóng vì lý do gian lận như điều khoản 2.7.1 nêu trên, AppotaPay sẽ thu hồi toàn bộ số tiền tại thời điểm đóng Tài khoản Ví Appota và không hoàn trả lại với bất cứ lý do nào.
 • Sau khi tiếp nhận yêu cầu đóng tài khoản Ví Appota, tất cả các quyền, lợi ích của Khách hàng căn cứ trên Điều khoản này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Khách hàng đồng ý rằng AppotaPay có quyền từ chối hỗ trợ đối với các lợi ích có thể phát sinh như các khoản bồi hoàn, hoàn trả, ưu đãi khuyến mại… liên quan đến tài khoản Ví Appota mà Khách hàng đã yêu cầu đóng. Khách hàng chịu trách nhiệm phát lý về tất cả các vấn đề liên quan đến tài khoản của mình ngay cả khi tài khoản đã đóng. Sau khi đóng tài khoản Ví Appota, nếu Khách hàng muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ thì phải làm thủ tục đăng ký Tài khoản Ví Appota mới theo quy định của AppotaPay.

Điều 3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí Dịch vụ được AppotaPay công bố theo từng thời kỳ, tùy theo đặc điểm của từng loại Dịch vụ. Khi có sự thay đổi, AppotaPay sẽ thực hiện thông báo công khai trên ứng dụng Ví Appota và/ hoặc trên website https://vi.appota.com/. Khách hàng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản Phí Dịch vụ đến hạn thanh toán liên quan đến bất kỳ Giao dịch nào hoặc việc sử dụng sản phẩm/ dịch vụ mà AppotaPay tính phí.

Điều 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 • Trách nhiệm của Khách hàng
 • Cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân cho AppotaPay và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin mà mình cung cấp.
 • Cam kết tuân thủ các thủ tục đăng ký, giao dịch và hướng dẫn của AppotaPay liên quan đến sử dụng Dịch Vụ.
 • Cam kết sử dụng Dịch Vụ và Tài Khoản Ví Appota đúng mục đích và tuân thủ các cảnh báo của AppotaPay về phương thức bảo mật nhằm giảm thiểu rủi ro ở mức cao nhất.
 • Phối hợp với AppotaPay và các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc xác minh, xử lý các giao dịch liên quan đến Dịch Vụ và Tài Khoản Ví Appota, bao gồm nhưng không giới hạn: giao dịch nhầm lẫn; giao dịch nghi ngờ; giao dịch phát sinh tranh chấp; giao dịch gian lận, giả mạo; giao dịch bị khiếu nại,…
 • Lưu trữ các thông tin Giao Dịch, hóa đơn trực tuyến, thông tin của Khách hàng và các chứng từ liên quan đến giao dịch để làm bằng chứng đối chiếu khi cần thiết. Chấp thuận cho AppotaPay và các bên liên quan (ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán) được quyền lưu trữ, sử dụng các thông tin này để triển khai Dịch Vụ cho Khách hàng.
 • Để hỗ trợ Khách hàng trong việc thực hiện giao dịch, Khách hàng cho phép AppotaPay được quyền lưu trữ thông tin của Khách hàng đối với giao dịch được thực hiện qua tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp.
 • Trường hợp Giao Dịch được thực hiện thông qua một đơn vị trung gian (ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán…), Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của đơn vị trung gian này nếu có. Mọi vấn đề phát sinh về nghĩa vụ và quyền lợi của Khách hàng và đơn vị trung gian này nằm ngoài sự kiểm soát và trách nhiệm của AppotaPay do đó AppotaPay sẽ được miễn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh khiếu nại của Khách hàng liên quan đến trách nhiệm của đơn vị trung gian.
 • Chịu trách nhiệm trong việc áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Tài Khoản Ví Appota của Khách hàng.
 • Không được lợi dụng hoặc sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng khác sử dụng Dịch Vụ và Tài Khoản Ví Appota, tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, phát tán virus hoặc các chương trình có khả năng cản trở, gây hại tới hệ thống của AppotaPay.
 • Không thực hiện các hành vi bị cấm như thuê, cho thuê, mượn, cho mượn Tài Khoản ví Appota hoặc mua, bán thông tin Tài Khoản…
 • Có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng trước khi sử dụng Dịch Vụ.
 • Khách hàng không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, không thực hiện hành vi có khả năng gây tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của AppotaPay và bất cứ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi trục lợi từ các chương trình và chính sách của AppotaPay tại từng thời điểm, lợi dụng lỗ hổng hệ thống của AppotaPay để thực hiện Giao Dịch vì bất cứ mục đích nào, có biểu hiện chiếm đoạt, tẩu tán khoản tiền phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch nhầm lẫn, gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật, … Trong trường hợp Khách hàng vi phạm quy định này, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng AppotaPay có toàn quyền quyết định các biện pháp xử lý.
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của Appotapay và quy định tại Điều khoản sử dụng này.
 • Trách nhiệm của AppotaPay
 • Đảm bảo Dịch Vụ chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến các dịch vụ trung gian thanh toán mà AppotaPay cung cấp tới Người Dùng.
 • Hỗ trợ, tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ theo quy định tại Điều khoản sử dụng này và theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu về giao dịch của Khách hàng, AppotaPay cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng vào các mục đích trái với quy định của Điều khoản sử dụng này.
 • Quy định về giới hạn trách nhiệm của AppotaPay:
 • Trong mọi trường hợp AppotaPay sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và chi phí nào do bất kỳ nguyên nhân, hành động gây ra bởi việc Khách hàng sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Dịch Vụ.
 • Các trách nhiệm của AppotaPay chỉ căn cứ trên số tiền thực tế, trực tiếp phát sinh của các thiệt hại mà Khách hàng trực tiếp phải chịu.
 • AppotaPay được miễn toàn bộ trách nhiệm về việc không hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình do các tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của AppotaPay, bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai, bệnh dịch, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, bạo loạn, cướp, hỏng mạng, virus máy tính, tội phạm truy cập trái phép vào máy chủ, thiết bị, dữ liệu của AppotaPay, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • AppotaPay được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của AppotaPay, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động hoặc không hành động từ phía Khách hàng như: không cung cấp thông tin hoặc không cập nhật/chính xác/đầy đủ/trung thực thông tin cho AppotaPay; không thực hiện đúng, đủ các nội dung và quy định về an toàn, bảo mật thông tin theo đã quy định tại Điều khoản sử dụng này;
 • AppotaPay được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp khác theo quy định cụ thể tại Điều khoản sử dụng này.

Điều 5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Khách hàng đồng ý và công nhận rằng, Dịch Vụ của AppotaPay, và tất cả các phần mềm cần thiết, cũng như các yếu tố cấu thành của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tới các hình ảnh, nhãn hiệu, logo, kiểu dáng, bản vẽ, mô tả, chỉ dẫn, thông báo, mẫu hội thoại, bản đồ, mã lập trình, và các yếu tố khác cấu thành nên Dịch Vụ, (sau đây gọi chung là “Tài sản trí tuệ”), là tài sản độc quyền của AppotaPay tại mọi thời điểm và trong mọi trường hợp.
 • Khách hàng đồng ý và công nhận rằng, tại mọi thời điểm, Tài sản Trí tuệ được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam cũng như các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên bất kể các Tài sản Trí tuệ đó đã được AppotaPay tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hay chưa. Khách hàng không có quyền sử dụng bất kỳ Tài sản Trí tuệ nào của AppotaPay vào mục đích thương mại, hoặc vì mục đích lợi nhuận trừ khi Khách hàng nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của AppotaPay. Trong trường hợp được phép sử dụng Tài sản Trí tuệ cho các mục đích phi thương mại, phi lợi nhuận Khách hàng cam kết rằng việc sử dụng Tài sản Trí tuệ như vậy sẽ không tạo ra bất kỳ chỉnh sửa, thay đổi, ảnh hưởng, cản trở, tác động tiêu cực tới Tài sản Trí tuệ, cũng như uy tín, thương hiệu, quyền và lợi ích của AppotaPay.

Điều 6. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ YÊU CẦU TRA SOÁT, KHIẾU NẠI

https://www.facebook.com/AppotaWallet

https://www.facebook.com/AppotaPay

https://www.facebook.com/AppotaCard

 • Thời gian hỗ trợ: Từ 8h30 đến 22h tất cả các ngày trong tuần; từ từ 9h00 đến 21h00 trong các Ngày lễ theo quy định.

            Việc hỗ trợ tra soát, khiếu nại qua tổng đài được ghi âm để nâng cao chất lượng dịch vụ.

 • Điều kiện tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ tra soát, khiếu nại:

Đối với khách hàng cá nhân

 • Đáp ứng yêu cầu về chủ thể đề nghị tra soát, khiếu nại (khách hàng hiện đang sử dụng Dịch vụ của AppotaPay hoặc người được khách hàng ủy quyền đề nghị tra soát, khiếu nại theo quy định của pháp luật về ủy quyền);
 • Thời hiệu Khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại là 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại;
 • Tài khoản của người khiếu nại phải đang hoạt động tốt và được hệ thống AppotaPay đánh giá là trong tình trạng “minh bạch”.
 • Thông tin Khách hàng và thông tin giao dịch Khách hàng cung cấp phải khớp thông tin đã sử dụng khi thực hiện Giao dịch.

Đối với Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT)/ Tổ chức

 • Đáp ứng yêu cầu về chủ thể đề nghị tra soát, khiếu nại (ĐVCNTT/ Tổ chức hiện đang sử dụng dịch vụ của AppotaPay hoặc người được ĐVCNTT/ Tổ chức ủy quyền đề nghị tra soát, khiếu nại theo quy định của pháp luật về ủy quyền).
 • Thời hiệu Khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại là 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại;
 • Thông tin ĐVCNTT/ Tổ chức cung cấp phải khớp với thông tin đã sử dụng khi thực hiện giao dịch.
 • Giao dịch thanh toán đã từng bị đề nghị tra soát, khiếu nại trước đây mà đang được xử lý, đã bị từ chối hoặc đã giải quyết xong sẽ bị hệ thống AppotaPay từ chối tiếp nhận.
 • AppotaPay sẽ tiến hành xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại khi nhận được thông tin yêu cầu từ Khách hàng đáp ứng điều kiện khiếu nại của AppotaPay và/ hoặc một bên thứ ba khi cung cấp các thông tin hợp lý, hợp lệ và có liên quan đến hoạt động và dịch vụ AppotaPay.
 • Trong quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại, AppotaPay có quyền đề nghị Khách hàng cung cấp các bằng chứng xác minh tính trung thực của đề nghị tra soát, khiếu nại. Các thông tin Khách hàng cung cấp chỉ được trao đổi với mục đích để xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại.
 • Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại: không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày AppotaPay tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của Khách hàng theo một trong các hình thức tiếp nhận nêu tại điều 6.1 ở trên.
 • Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:

­      Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Khách hàng, AppotaPay thực hiện bồi hoàn tổn thất (nếu có) cho Khách hàng theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Khách hàng và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận về điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.

­      Trong trường hợp hết thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại được quy định tại Điều khoản này mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào, thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, AppotaPay thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

­      Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, AppotaPay sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn); đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, AppotaPay thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại;

­      Trường hợp AppotaPay, Khách hàng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 • Các hành vi bị cấm trong việc đăng ký và sử dụng Tài khoản Ví Appota
 • Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hoại, làm thay đổi chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính, lỗi phần mềm, sản phẩm của AppotaPay để trục lợi;
 • Cung cấp thông tin không trung thực, cố ý che dấu, sử dụng các biện pháp để che dấu thông tin trong quá trình mở, sử dụng, hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Sản Phẩm/Dịch vụ;
 • Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đáp ứng đủ điều kiện mở ví điện tử, sử dụng ví diện tử, liên kết ngân hàng để sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán do AppotaPay cung ứng. Giả mạo, mạo danh để thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hành vi giao dịch gian lận, giả mạo, chiếm đoạt tiền; hành vi giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 • Mở, duy trì tài khoản Ví Appota mạo danh, sử dụng thông tin của người khác để mở, duy trì, sử dụng tài khoản Ví Appota;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quyền/các quyền sở hữu trí tuệ của AppotaPay;
 • Hành động lợi dụng Sản phẩm/Dịch vụ, lợi dụng AppotaPay để phỉ báng, đe dọa hoặc quấy rối, cung cấp thông tin sai lệch không chính xác hoặc gây hiểu lầm;
 • Không cung cấp hoặc cung cấp không trung thực về tài khoản Ví Appota của mình khi AppotaPay có yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp quy định tại thỏa thuận này, chính sách quyền riêng tư và các quy định pháp luật hiện hành.
 • Thực hiện hoạt động kinh doanh của Khách hàng hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại, tranh chấp, khiếu nại, bồi thường, bồi hoàn, phí, tiền phạt, hình phạt và trách nhiệm pháp lý khác đối với AppotaPay, các người dùng khác, các bên thứ ba hoặc bạn;
 • Sử dụng Tài khoản theo cách mà AppotaPay hoặc bất kỳ mạng lưới chuyển tiền điện tử nào khác có lý do tin là lạm dụng hệ thống thẻ hoặc vi phạm liên kết thẻ hoặc các quy tắc mạng lưới đó;
 • Sử dụng thẻ ghi nợ được liên kết với Tài khoản của Khách hàng để rút một khoản tiền mặt (hoặc giúp người khác làm như vậy);
 • Sử dụng bất kỳ biện pháp nào để biết, chiếm đoạt, sử dụng, tiết lộ thông tin liên quan đến tài khoản Ví Appota của người khác;
 • Gửi email, tin nhắn không mong muốn đến người dùng hoặc lợi dụng các tính năng, tiện ích, sản phẩm, dịch vụ của AppotaPay để gửi email, tin nhắn, hay bất kỳ thông điệp không mong muốn cho người dùng khác, và bất kỳ các bên thứ ba nào;
 • Tạo thuận lợi cho bất kỳ virut, trojan, sâu hay các chương trình lập trình máy tính khác có thể gây hại, gây trở ngại, lén lút đánh chặn hoặc tước đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của AppotaPay;
 • Sử dụng một proxy ẩn danh; Sử dụng bất kỳ robot, nhện, thiết bị tự động khác, hoặc quá trình thủ công để giám sát hoặc sao chép trang website, ứng dụng của AppotaPay mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của AppotaPay;
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào để loại trừ bất kỳ tính năng nào hoặc can thiệp hoặc cố can thiệp vào Sản phẩm của AppotaPay;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến AppotaPay bị hạn chế truy cập, quản lý, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc các nhà cung cấp khác; hoặc là
 • Tẩy, xóa, thay đổi nội dung, mua, bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho mượn, làm giả hồ sơ, thông tin hoặc bất kỳ hành vi nào khác sử dụng hồ sơ, thông tin trái pháp luật để mở/sử dụng tài khoản Ví Appota, và các dịch vụ trung gian thanh toán mà AppotaPay cung ứng.
 • Lợi dụng tài khoản Ví Appota để làm ảnh hưởng quyền, lợi ích của người dùng Ví Appota khác, AppotaPay, và ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ liên quan;
 • Sử dụng, lợi dụng tài khoản Ví Appota và các dịch vụ AppotaPay cung ứng, hợp tác triển khai để để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, kinh doanh trái pháp luật hoặc lừa đảo, thực hiện giao dịch khống, giao dịch hàng hóa, dịch vụ không phát sinh/không có thật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 • AppotaPay xử lý vi phạm
 • Tùy từng trường hợp cụ thể, phù hợp với quy định pháp luật, quy định của Điều khoản sử dụng dịch vụ này và các thỏa thuận sản phẩm/ dịch vụ có liên quan, AppotaPay có thể áp dụng các biện pháp khác nhau để bảo vệ AppotaPay, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Khóa, phong tỏa hoặc giới hạn việc Khách hàng truy cập vào Tài khoản hoặc Dịch vụ; (ii) Tạm ngừng việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ Khách hàng theo Điều khoản này và các thỏa thuận, chính sách liên quan; (iii) Từ chối cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng ngay lập tức hoặc trong tương lai.
 • AppotaPay có thể giữ bất kỳ hoặc tất cả các khoản thanh toán Khách hàng nhận được khi AppotaPay có căn cứ xác định có thể có rủi ro cao liên quan đến Khách hàng, Tài khoản của Khách hàng, hoặc bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch của Khách hàng. Quyết định của AppotaPay có thể dựa trên các yếu tố khác nhau và thậm chí là thông tin nhận được từ các bên thứ ba. Trong trường hợp này, phù hợp với các quy định pháp luật, các yêu cầu bảo mật thông tin của cơ quan có thẩm quyền, AppotaPay có thể sẽ thông báo cho Khách hàng căn cứ cứ trên thông tin mà Khách hàng đã cung cấp, việc tạm giữ này có thể kéo dài đến khi kết thúc sự kiện dẫn đến việc giữ khoản thanh toán như (i) Tranh chấp, Khiếu nại, bồi hoàn hoặc thay đổi, (ii) Khách hàng vi phạm Điều khoản này hoặc bất kỳ Chính sách nào khác dẫn đến nhu cầu tiếp tục nắm giữ các khoản tiền, hoặc (iii) Khách hàng có thể tham gia vào hoạt động và/ hoặc giao dịch gian lận hoặc nghi ngờ.
 • Trường hợp Khách hàng vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ, gây ra thiệt hại cho AppotaPay, ngoài các hành động trên, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm với AppotaPay đối với toàn bộ thiệt hại phát sinh.

Điều 8. QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 • Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý cho AppotaPay thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin từ Khách hàng hoặc các bên thứ ba để phục vụ cho mục đích nhận biết Khách hàng và xác thực theo quy định pháp luật và các mục đích khác được quy định tại Chính sách quyền riêng tư.
 • Khi Khách hàng đăng ký Tài khoản Ví Appota để sử dụng sản phẩm, dịch vụ, Khách hàng hiểu và đồng ý cấp quyền cho AppotaPay thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin theo quy định tại Điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư. Chính sách quyền riêng tư được đăng tải trên ứng dụng Ví Appota và/ hoặc website https://appotapay.com/  https://vi.appota.com/ theo quy định của AppotaPay tại từng thời điểm.
 • AppotaPay đảm bảo tính bảo mật cho các thông tin của Khách hàng theo chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI-DSS và SSL.

Điều 9. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 • Hiệu lực pháp lý
 • Trong trường hợp cần thiết, AppotaPay có quyền thay đổi các quy định tại Điều khoản này theo quyết định của mình để phù hợp với các quy định pháp luật. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào đối với Điều khoản sử dụng này sẽ được AppotaPay thông báo trên website chính thức https://appotapay.com/ https://vi.appota.com/ và/ hoặc ứng dụng Ví Appota. Trừ trường hợp nội dung thông báo sửa đổi, bổ sung thay thế có quy định khác về thời gian hiệu lực, các sửa đổi, bổ sung thay thế sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm công khai.
 • Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ do AppotaPay cung ứng đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Điều khoản sử dụng dịch vụ này.
 • Nếu có bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng không hợp lệ, không giá trị hoặc không thể thi hành trừ khi được trích dẫn trực tiếp, thì không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực và thi hành của những quy định còn lại của Điều khoản trừ khi được chỉ định và dẫn chiếu trực tiếp.
 • Việc chưa hoặc chậm trễ thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của AppotaPay theo Điều khoản này sẽ không được coi như là từ bỏ toàn bộ hay một phần quyền hạn và nghĩa vụ của mình trừ khi AppotaPay có thông báo bằng văn bản về sự khước từ quyền hạn và nghĩa vụ của mình.
 • Khách hàng thừa nhận rằng quyết định của AppotaPay để thực hiện một số hành động nhất định, bao gồm hạn chế quyền truy cập vào Tài khoản của Khách hàng, chặn hoặc giữ khoản thanh toán, có thể dựa trên các tiêu chuẩn cần thiết cho việc quản lý rủi ro, bảo mật Tài khoản Khách hàng và Hệ thống thanh toán. Khách hàng đồng ý rằng AppotaPay không có nghĩa vụ tiết lộ các chi tiết về các sự kiện đó cho bạn.
 • AppotaPay có quyền chuyển nhượng và chuyển giao Điều khoản sử dụng này (bao gồm tất cả các quyền, chức danh, lợi ích, lợi ích, nghĩa vụ trong Điều khoản này) cho bất kỳ công ty liên kết nào của AppotaPay và bất kỳ người kế nhiệm nào. AppotaPay có thể ủy thác bất kỳ quyền và trách nhiệm của AppotaPay theo Điều khoản này cho các nhà thầu độc lập hoặc các bên thứ ba khác. Khách hàng không được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Điều khoản này cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Giải quyết tranh chấp

Điều khoản sử dụng này được giải thích và thi hành theo pháp luật Việt Nam. AppotaPay và Khách hàng đồng ý nghiêm túc thực hiện các quy định của Điều khoản sử dụng này và các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục đi kèm (nếu có). Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, AppotaPay và Khách hàng sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không thành, thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.